KNWU Wielerschool is onderdeel van Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU).


Aanmelden

Aanmelden voor een activiteit van de KNWU Wielerschool gebeurt online via www.knwuwielerschool.nl. Na aanmelding ontvangt de deelnemers per e-mail een bevestiging van de aanmelding.


Groepsgrootte

Elke activiteit heeft een minimaal aantal deelnemers waarbij de activiteit door kan gaan. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, gaat de activiteit niet door. Indien mogelijk wordt uitgeweken naar andere data en/of locatie. Is uitwijken niet mogelijk of kan de deelnemer niet op de nieuwe data, dan vindt restitutie van het aankoopbedrag plaats.


Betaling

Het verschuldigde aankoopbedrag wordt per Ideal voldaan. Het aankoopbedrag staat op de website van KNWU Wielerschool per activiteit vermeld.


Annuleren

  • Annuleren voordat de activiteit is begonnen geschiedt schriftelijk bij de KNWU (per e-mail via wielerschool@knwu.nl).
  • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de activiteit, wordt een bedrag van €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen één week en één maand voor aanvang van de activiteit, is 50% van het aankoopbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de activiteit, is het volledige aankoopbedrag verschuldigd.
  • Na aanvang van de activiteit is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als de deelnemer anderszins niet meer deelneemt aan de activiteit, geeft geen recht op enige terugbetaling.
  • Op vertoon van een geldige doktersverklaring kan in overleg met de KNWU worden afgeweken van bovengenoemde voorwaarden met betrekking op annuleren.


Veiligheid

  • De deelnemer aan een activiteit van de KNWU Wielerschool wordt geacht een helm te dragen, zelf zorg te dragen voor degelijk materiaal en te allen tijde de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
  • De trainer en de KNWU behouden het recht om een training te annuleren in verband met de veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan gevaarlijke weersomstandigheden of onveilige situaties op het wielerparcours.

 

Aansprakelijkheid
De KNWU, noch de wielervereniging waar de activiteit wordt aangeboden, noch de trainer die de activiteit geeft, kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiele schade opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband houden met de activiteiten van de KNWU Wielerschool.